Zmienność genu hormonu wzrostu i jego związek z cechami budowy ciała i użytkowości mięsnej = Variability of growth hormone gene and its association with growth of body and meat production

Angelika Habel, Milena Górecka, Oliwia Duszyńska-Stolarska, Sławomir Mroczkowski

Abstract


Habel Angelika, Górecka Milena, Duszyńska-Stolarska Oliwia, Mroczkowski Sławomir. Zmienność genu hormonu wzrostu i jego związek z cechami budowy ciała i użytkowości mięsnej = Variability of growth hormone gene and its association with growth of body and meat production. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):313-320. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18625

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A313-320

https://pbn.nauka.gov.pl/works/566879

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18625

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 16.06.2015.

 

Zmienność genu hormonu wzrostu i jego związek z cechami budowy ciała i użytkowości mięsnej

Variability of growth hormone gene and its association with growth of body and meat production

Angelika Habel, Milena Górecka, Oliwia Duszyńska-Stolarska, Sławomir Mroczkowski1

Zakład Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy1

 

Streszczenie:

Rozwój genetyki molekularnej umożliwił wytypowanie genów odpowiedzialnych
za regulacje wzrostu i rozwoju organizmu. Genem kandydującym, którego produkt białkowy uczestniczy w licznych procesach zachodzących w komórkach ciała, oddziałując
na wzrost i metabolizm mięśni szkieletowych, kości, chrząstek i tkanki tłuszczowej jest gen hormonu wzrostu (GH). Wielu badaczy podejmowało i  nadal podejmuje trud ustalenia jego wpływu na cechy budowy ciała i użytkowości mięsnej. Liczne badania wskazują na istnienie zależności  między polimorfizmem genu GH a produkcją mięsa oraz budową ciała m. in. u świń, bydła, owiec i kóz.

 

Słowa kluczowe: gen hormonu wzrostu, somatotropina, polimorfizm GH.

 

Summary:

The development of molecular genetics has allowed predicting genes responsible for regulating growth and development. Candidate gene whose protein product is involved
in many processes occurring in the cells of the body, affecting on the growth and metabolism
of the skeletal muscle, bone, cartilage and fat cells is a gene of growth hormone (GH). Many researchers undertook and continue to take the trouble to determine its impact on the features of body growth and  meat production. Many study suggest a relationship between GH gene polymorphism and the features of meat production  and growth traits in pigs, cattle, sheep and goats.

 

Key words: growth hormone gene, somatotropin, GH polymorphism.


Keywords


gen hormonu wzrostu; somatotropina; polimorfizm GH, growth hormone gene, somatotropin, GH polymorphism.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Vize P.D., Wells J.R.E. 1987. Isolation and characterization of the porcine growth hormone gene. Genet. 55: 339–344.

De Noto F.M., Moore D.D., Goodman H.M. 1981. Human growth DNA sequence and mRNA structure; Possible alternative splicing. Nucleic Acids Res. 97: 844-854.

Barta A., Richarda R.I., Baxter J.D. 1991. Primary structure and evaluation of rat growth hormone gene. Proc. Natl. Acad. Sci. 32: 314-331.

Obrępalska-Stęplowska A., Kędzia A., Goździcka-Józefiak A. 2003. Analysis of the human growth hormone receptor and IGF-I coding sequences in children with growth disorders. J. Pediatr. Endocrinol. Metab. 16: 819-825.

Gołyński M, Adamek Ł. 2011. Kliniczne postacie zaburzeń w wydzielaniu hormonu wzrostu u psów i kotów. Życie Weterynaryjne. 8: 598-601.

Asciacio-Martinez J. A., Barrera-Saldaña H. A. 2012. Genetic Engineering and Biotechnology of Growth Hormones. Genetic Engineering – Basics, New Applications and Responsibilities. 2: 174-192.

Hilczer M., Lewiński A. 2004. Wskazania do leczenia hormonem wzrostu dzieci i dorosłych. Przegląd pediatryczny. 34: 170-175.

Yerle M., Lahbib-Mansais Y., Thomsen P.D., Gellin J. 1993. Localization of the porcine growth hormone gene to chromosome 12 p1,2–p1,5. Anim. Genet. 24, 129–131.

Nielsen V.H., Larsen N.J., 1991. Restriction fragment length polymorphisms at the growth hormone gene in pigs. Anim. Genet. 22, 291–294.

Handler J., Schmoll F., Stur J., Brem G., Schellander K. 1995, Distribution of ApaI i CfoI polymorphisms of the porcine growth-hormone (pGH) gene in two ryr 1 genotyped Austrian pig breeds. J. Anim. Breed. Genet. 113, 57–61.

Jiang Z.H., Rottmann O.J., Pirchner F. 1996. Hha I enzyme reveals genetic polymorphisms at the second exon of porcine-growth-hormone gene. J. Anim. Breed. Genet. 113 (6), 553–558.

Kirpatrick B.W. 1992. HaeII and MspI polymorphisms are detected in the second intron of the porcine growth hormone gene. Anim. Genet. 23 (2), 180–181.

Schellander K., Peli J., Kneissl F., Schmoll F., Mayr B. 1994. Variation of the growth hormone gene in Ryr 1 genotyped Austrian pig breeds. J. Anim. Breed. Genet. 111, 162–166.

Pierzchała M., Blicharski T. , Kryl J. 2004. Growth rate and carcass quality in relation to GH/MspI and GH/HaeII PCR-RFLP polymorhism in pigs. Animal Science Papers and Reports. 22 (1), 57-64.

Pierzchała M., Korwin-Kosakowska A., Zwierzchowski L., Łukasiewicz M., Zięba G., Kurył J. 1999. Hae II and MspI polymorphism of growth hormone gene in pigs and its association with production traits. Czech J. Anim. Sci. 44, 441–445.

Kurył J., Kapelański W., Pierzchała M., Bocian M., Grajewska S. 2003. A relationship between genotypes at the GH and LEP loci and carcass meat and fat deposition in pigs. Anim. Sci. Pap. Rep. 21 (1), 15–26.

Urban T., Kuciel J., Mikolášvá R. 2002. Polymorphism of genes encoding for ryandione receptor, growth hormone, leptin and MYC protooncogene protein and meat production in Duroc pigs, Chech Journal of Animal Science. 47: 411-417.

Franco, M. M., Antunes, R. C.; Silva, H. D.; Goulart, L. R. 2005. Association of PIT1, GH and GHRH polymorphisms with performance and carcass traits in Landrace pigs. J. Appl. Genet. 46, 2, 195-200

Bižienė R., Miceikienė I., Baltrėnaitė L., Krasnopiorova N. 2011. Association between growth hormone gene polymorphism and economic traits in pigs. Veterinarija ir zootechnika 56 (78).

Kmieć M., Koćwin-Podsiadla M., Terman A., Krzęcio E., Grzelak T. 2010. Zróżnicowanie cech jakości tuszy w zależności od polimorfizmu genu hormonu wzrostu GH/HaeII. Acta Sci. Pol. Zootechnica. 9: 11-20.

Rybarczyk A., Kmieć M., Karamucki T., Terman A. 2007. Associacion of growth hormone (GH) gene polymorphism with carcass and meat quality traits in POC hybrid pigs. Arch. Tierz. 2, 205-213.

Hediger R., Johnson S.E., Barendse W., Drinkwater R.D., Moore S.S., Hetzel J. 1990. Assignment of the growth hormone gene locus to 19q26-qter in cattle and to 11q25-qter in sheep by in situ hybridization. Genomics. 8, 171-174.

Lucy M.C, Hauser S. D., Eppard P.J., Krivi G.G., Clark J.H., Bauman D.E., Collier R.J. 1993. Variants of somatotropin in cattle: gene frequencies in major dairy breeds and associated milk production. Domest. Anim. Endocrinol. 10, 4:325-33.

Lee B., Lin G., Crooker B., Murtaugh M., Hansen L., Chester-Jones H. 1993. Association of somatotropin (bST) gene polymorphism with selection for milk yield in Holstein cows. Journal of Dairy Science. 76:149.

Pawar RS, Tajane KR, Joshi CG, Rank DN, Bramkshtri BP. 2007. Growth hormone gene polymorphism and its association with lactation yield in dairy cattle. Indian J. Anim. Sci. 77(9): 884-888.

Dybus A., Kmieć M., Sobek Z., Pietrzyk W., Wiśniewski B. 2003. Associations between polymorphisms of growth hormone releasing hormone (GHRH) and pituitary transctiption factor 1 (PIT1) genes and production traits of Limousine cattle, Aech. Tierz., Dummerstorf 46, 527-534.

Sabour M.P., Lin C.Y., Smith C. 1997. Association of genetic variants of bovine growth hormone with milk production trains in Holstein cattle, Journal of Animal Breeding and Genetics. 114:435-442.

Schlee P., Graml R., Schallenberger E., Schams D., Rottmann O., OlbrichBludau A., Pirchner F. 1994. Growth hormone and insulin-growth factor I concentrations in bulls of various growth hormone genotypes. Theoretical and Applied Genetics. 88, 497-500.

Schlee P., Graml R., Rottmann O., Pirchner F. 1994. Influence of growth hormone genotypes on breeding values of Simmental bulls. Journal of Animal Breeding and Genetics 111, 253-256.

Reis C., Navas D., Pereira M., Cravador A. 2001. Growth hormone AluI polymorphism analysis in eight Portuguese bovine breeds. Archivos de Zootecnia 50, 41-48.

Biswas, T. K., T. K. Bhattacharya, A. D. Narayan, S. Badola, P. Kumar and A. Sharma. 2003. Growth hormone gene polymorphism and its effect on birth weight in cattle and buffalo. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 16(4):494-497.

Oprządek J., Dymnicki E., Zwierzchowski L., Łukaszewicz M. 1999. The effect of growth hormone (GH), κ-casein (CSN3) and β lactoglobulin (LGB) genotypes on carcass traits in Friesian bulls. Animal Science Papers and Reports. 17, 85 92.

Zwierzchowski, L., Oprządek, J., Dymnicki, E., Dzierzbicki, P., 2001. An -lactoglobulin, leptin, and Pit-1 loci-casein, association of growth hormone, polymorphism with growth rate and carcass traits in beef cattle. Anim. Sci Pap. Rep. 19, 65-77.

Hoj S., Fredholm M., Larsen N.J., Nielsen V.H., 1993 – Growth hormone gene polymor-phism associated with selection for milk fat production in lines of cat¬tle. Animal Genetics. 24, 91-96.

Falaki M., Gengler N., Sneyers M., Prandi A., Massart S., Formigoni A., Burny A., Portetelle D., Renaville R. 1996. Relationships of polymorphism for growth hor¬mone and growth hormone receptor genes with milk production traits for Ital¬ian Holstein-Friesian bulls. Journal of Dairy Science. 79, 1446-1453.

YAO J., AGGEREY S.E., ZADWORNY D., HAYES J.F., KUHNLEIN U. 1996. Sequence variations in the bovine growth hormone gene characterized by single-strand conforma¬tion polymorphism (SSCP) analysis and their association with milk production traits in Holsteins. Genetics. 144, 1809- 1816.

ROCHA J.L., BAKER J.F., WOMACK J.E., SANDERS J.O. 1990. Statistical associations between restriction fragment length polymorphisms and quantitative traits in beef cattle. Revista Brasileira de Reproducao Animal. 2, 35-42.

Hecht C, Geldermann H. 1996. Variants within the 5′-flanking region and intron I of the bovine growth hormone gene. Anim Genet. 27:329–332.

RODRIGUES, C.V., GUIMARAES, S.E.F., NETO, E.D., PINHEIRO, L.E.L. 1998 Identification of a novel polymorphism in the promoter region of the bovine Growth Hormone gene. Animal Genetics. 29, 65-66

Meade K. G., Hill E. G., Buckley D., MacHugh D. E. 2005. Convenient detection of single nucleotide polymorphism haplotypes in the bovine growth hormone gene using amplification-created restriction sites. Animal Genetics 36. 175–177.

Ge W., Davis M.E., Hines H.C., Irvin K.M., Simmen R.C. 2003. Association of single nucleotide polymorphisms in the growth hormone and growth hormone receptor genes with blood serum insulin-like growth factor I concentration and growth traits in Angus cattle. J Anim Sci. 81:641–648.

Yao J., Aggrey S.E., Zadworny D., Hayes J.F., Kuhnlein U. 1966. Sequence variations in the bovine growth hormone gene characterized by single-strand conformation polymorphism (SSCP) analysis and their association with milk production traits in Holsteins. Genetics. 144:1809–1816.

Kim N.K., Seo Y.W., Kim G.H., Joh J.H., Kim O.H., Chung E.R., Lee C.S. 2004.

A previously unreported DraI polymorphism within the regulatory region of the bovine growth hormone gene and its association with growth traits in Korean Hanwoo cattle. Anim Genet. 35:152–154.

Marques P.X., Pereira M., Marques M.R., Santos I.C., Belo C., Renaville R., Cravador A. 2003. Association of milk traits with SSCP polymorphism at the growth hormone gene in the Serrana goat., Small Ruminant Research. 177-185.

Malveioro, E., Marques, P.X., Santos, I.C., Belo C. and Cravador, A. 2001. Association between SSCPs at algarvia goat GH gene and milk traits. Archivos de Zootechnica. 50: 189- 190.

Marques, Mdo. R., Santos, I. C., Carolino, N., Belo, C. C., Renaville, R., & Cravador, A. 2006. Effects of genetic polymorphisms at the growth hormone gene on milk yield in Serra da Estrela sheep. Journal of Dairy Research. 73(4), 394–405.

Wickramarante S.H.G., Ulmek B.R., Dixit S.P., Kumar S., Vyas M.K. 2010. Use of growth hormone gene polimorphism in selecting Osmanabadianmd Sangamneri goats, Tropical Agricultura Research. 21:398-411.

Hua G.H., Chen S.L., Yu J.N., Cai K.L., Wu C.J., Li Q.L., Zhang C.Y., Liang A.X., Han L., Geng L.Y., Shen Z., Xu D.Q., Yang L.G. 2009. Polymorphism of the growth hormone gene and its association with growth traits in Boer goat bucks, Meat Science. 81: 391-395.

Jia, L.P. Zhang, J.P. Wu, Z.J. Ha, Li W.W. 2014. Study of the correlation between GH gene polymorphism and growth traits in sheep J Genetics and Molecular Research 13 (3): 7190-7200.

Min L.J., Li M.Y., Sun G.Q., Pan Q.J. 2005. Relationship between polymorphism of growth hormone gene and production traits in goats. Yi Chuan Xue Bao. 32: 650-654.

Wang S., Wang J., Tian S. and Wang R. 2012. Structure characteristics of 5ꞌflanking region of growth hormone gene of guizhou pony and Ili horse. Guizhou Agr. Sci. 40: 151-155.

Moradian C., Mohamadi N., Sheshdeh S. A. R., Hajihosseinlo A., Ashrafi F. 2013. Effects of genetic polymorphismat the growth hormone gene on growth traits in Makooei sheep. European Journal of Experimental Biology. 3(3): 101-105.

Hai H. , Fukui E. , Hasegawa T., Matsumoto H. 2009. Analysis of growth hormone gene sequences and polymorphisms in the Mongolian horse. Nihon CHikusan Gakkaiho 80 (1).

Su Y., Zhu W., Wu J., Polymorphism Analysis on Intron 3 of the GH Gene in Chinese Donkey. 2012. Joutnal of Animal Science and VetterinaryAdvences. 11: 1705-1707.

Ishag I.A., Reissmann M., Peters K.J., Musa L.M-A. and. Ahmed M-K.A. 2010. Phenotypic and molecular characterization of six Sudanese camel breeds. South African Journal of Animal Science. 40 (4) 319-325.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)