Hipochondria (lęk o zdrowie): obecna konceptualizacja, klasyfikacja oraz podobieństwo do zaburzeń lękowych = Hypochondriasis (health anxiety): current conceptualization, classification and overlap with anxiety disorders

Janusz Kocjan

Abstract


Kocjan Janusz. Hipochondria (lęk o zdrowie): obecna konceptualizacja, klasyfikacja oraz podobieństwo do zaburzeń lękowych = Hypochondriasis (health anxiety): current conceptualization, classification and overlap with anxiety disorders. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):193-204. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17582

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A193-204

https://pbn.nauka.gov.pl/works/559804

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17582

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.04.2015. Accepted: 08.05.2015.

 

HIPOCHONDRIA (LĘK O ZDROWIE): OBECNA KONCEPTUALIZACJA, KLASYFIKACJA ORAZ PODOBIEŃSTWO DO ZABURZEŃ LĘKOWYCH

Hypochondriasis (health anxiety): current conceptualization, classification and overlap with anxiety disorders

 

Janusz Kocjan

 

Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Faculty of Medicine, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

 

STRESZCZENIE

Klasyfikacja i rozpoznanie hipochondrii od zawsze stanowiło poważny problem oraz budziło wiele wątpliwości. W ostatnich latach związaną z tym problematykę określono w literaturze mianem jednego z najbardziej kontrowersyjnych i trudnych obszarów nowoczesnej psychiatrii. W świetle dotychczasowych podziałów taksonomicznych, hipochondria przez długi czas klasyfikowana była jako zaburzenie somatyczne. Koncepcyjnie jednak, najlepiej rozumiana jest jako zaburzenie lękowe (lęk o zdrowie). Kilka teoretycznych modeli stara się wyjaśnić przyczyny występowania oraz utrzymywania ciężkiego lęku o zdrowie (kliniczna forma hipochondrii), m.in. model poznawczo-behawioralny oraz model interpersonalny.

Słowa kluczowe: hipochondria, lęk o zdrowie, DSM-V, ICD-10.

 

SUMMARY

Classification and diagnosis of hypochondria has always been a serious problem and raised a many doubts. In literature, this problem have been described recently as one of the most difficult and challenging areas of modern psychiatry. In the light of previous taxonometric studies, hypochondria was classified as a somatoform disorders for a long time. However, conceptually is best understood as an anxiety disorder (health anxiety). Several theoretical model endavour to explain the development and maintenance of severe health anxiety (clinical form of hypochondriasis), including  cognitive-behavioral model and interpersonal model.

Key words: hypochondriasis, health anxiety, DSM-V, ICD-10.


Keywords


hipochondria, lęk o zdrowie, DSM-V, ICD-10, hypochondriasis, health anxiety, DSM-V, ICD-10

Full Text:

PDF (Polski)

References


 Tyrer H. Tackling Health Anxiety: A CBT Handbook. The Royal College of Psychiatrist; London 2013; 3-4. ISBN: 9781908020901.

 Asmundson GJG, Taylor S, Carleton RN, Weeks JW, Hadjistavropoulos HD. Should health anxiety be carved at the joint? A look at the health anxiety construct using factor mixture modeling in a non-clinical sample. Journal of Anxiety Disorders 2012; 26: 246–251.

 Ferguson E. A taxometric analysis of health anxiety. Psychological Medicine 2009; 39: 277–285.

 Longley SL, Broman-Fulks JJ, Calamari JE, Noyes R, Wade M, Orlando CM. A taxometric study of hypochondriasis symptoms. Behavior Therapy 2010; 41: 505–514.

 Ruscio J, Kaczetow W. Differentiating categories and dimensions: Evaluating the robustness of taxometric analyses. Multivariate Behavioral Research 2009; 44: 259–280.

 Taylor S, Asmundson GJG: Treating Health Anxiety: A Cognitive-Behavioral Approach. Guilford; New York 2004.

 Asmundson GJG, Abramowitz J, Richter AA, Whedon M. Health anxiety: Current perspectives and future directions. Current Psychiatry Reports 2010; 12: 306–312.

 Asmundson GJG, Taylor S. Health anxiety and its disorders. In: Handbook of assessment, conceptualization, and treatment. Eds. Hersen M, Rosqvist J. Wiley; New York 2007; 701-727.

 Warwick HM, Salkovskis P.M. Hypochondriasis. Behaviour Research and Therapy, 1990; 28: 105–117.

Williams PG. The psychopathology of self-assessed health: A cognitive approach to health anxiety and hypochondriasis. Cognitive Therapy and Research 2004; 28: 629–644.

 Abramowitz JS, Schwartz SA, Whiteside SP. A contemporary conceptual model of hypochondriasis. Mayo Clinic Proceedings 2002; 77: 1321–1330.

Salkovskis PM, Warwick HM, Deale AC. Cognitive-behavioral treatment for severe and persistent health anxiety (Hypochondriasis). Brief Treatment and Crisis Intervention 2003; 3(3): 353-367.

Noyes R Jr, Stuart SP, Langbehn DR, Happel RL, Longley SL, Muller BA, Yagla SJ. Test of an interpersonal model of hypochondriasis. Psychosomatic Medicine 2003; 65: 292–300.

Birnie KA, Sherry SB, Doucette S, Sherry DL, Hadjistavropoulos HD, Stewart SH. The Interpersonal Model of Health Anxiety: Testing predicted paths and model specificity. Personality and Individual Differences 2013; 54: 856–861.

 Williams P, Smith T, Jordan K. Health anxiety and hypochondriasis: Interpersonal extensions of the cognitive-behavioral perspective. In: Interpersonal processes in the anxiety disorders. Ed. Beck JG. American Psychological Association, Washington, DC 2010; 261-284.

 Sadava S, Busseri M, Molnar D, Perrier C, DeCourville N. Investigating a four-pathway model of adult attachment orientation and health. Journal of Social and Personal Relationships 2009; 26: 604–633.

 Beck AT, Emery G, Greenberg R. Anxiety disorders and phobias: a cognitive perspective. Basic Books; New York 1985.

 Berrios G. Hypochondriasis: history of the concept. In: Hypochondriasis: modern perspectives on an ancient malady. Eds. Starcevic V, Lipsett D, Oxford University Press; Oxford 2001; 3-28.

World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD). 10th Revision. Online version. Dostępne na: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en

 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013.

 Fink P, Ørnbøl E, Toft T, Sparle KC, Frostholm L, Olesen F,. A New, Empirically Established Hypochondriasis Diagnosis. Am J Psychiatry 2004; 161: 1680-1691.

 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, American Psychiatric Association, Washington, DC, 2000.

 Dimsdale J, Creed F. DSM-V Workgroup on Somatic Symptom Disorders: The proposed diagnosis of somatic symptom disorders in DSM-V to replace somatoform disorders in DSM-IV: a preliminary report. J Psychosom Res 2009; 66: 473–476.

 Regier DA, Kuhl EA, Kupfer DJ. The DSM-5: Classification and criteria changes. World Psychiatry 2013; 12(2): 92–98.

 Highlights of Changes from DSM-IV-TR to DSM-5. 2013. American Psychiatric Association. DSM-5 Development. APA, 2012. Dostępne na: http://www.dsm5.org/Documents/changes%20from%20dsm-iv-tr%20to%20dsm-5.pdf

 Voigt K, Wollburg E, Weinmann N, Herzog A, Meyer B, Langs G, Löwe B. Predictive validity and clinical utility of DSM-5 Somatic Symptom Disorder - comparison with DSM-IV somatoform disorders and additional criteria for consideration. J Psychosom Res. 2012; 73 (5): 345-50.

 Noyes R. The relationship of hypochondriasis to anxiety disorders. Gen Hosp Psychiat 1999; 21: 8-17.

Barlow DH. Anxiety and its disorders. Guilford Press; New York 2002.

 Deacon BJ, Lickel J, Abramowitz JS. Medical utilization across the anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders 2008; 22: 344–350.

 Salkovskis PM, Clark DM. Panic disorder and hypochondriasis. Advances in Behaviour Research and Therapy 1993; 15: 23–48.

 Fallon BA, Qureshi, AI, Laje G, Klein B: Hypochondriasis and its relationship to obsessive-compulsive disorder. Psychiatr Clin North Am 2000; 23: 605-616.

 Deacon BJ, Abramowitz JS. Is hypochondriasis related to OCD, panic disorder, or both? An empirical evaluation. J Cogn Psychother 2008; 22: 115-127.

Olatunji BO, Deacon BJ, Abramowitz JS. Is hypochondriasis an anxiety disorder? The British Journal of Psychiatry 2009; 194: 481-482.

 Barsky AJ, Ahem DK. Cognitive behavior therapy for hypochondriasis: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 291: 1464-1470.

 Oosterbaan DB, van Balkom AJ, van Boeijen CA, et all. An open study of paroxetine in hypochondriasis. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2001; 25: 1023-1033.

 van den Heuvel OA, Mataix-Cols D, Zwitser G, Cath DC, van der Werf YD, Groenewegen HJ, et al. Common limbic and frontal-striatal disturbances in patients with obsessive compulsive disorder, panic disorder and hypochondriasis. Psychol Med 2011; 1-12.

 Greeven A, van Balkom AJLM, van Rood YR, van Oppen P, Spinhoven P. The Boundary Between Hypochondriasis and Obsessive-Compulsory Disorder: A Cross-Sectional Study from the Netherlands. J Clin Psychiatry 2006; 67: 1682-1689.

 Marks I. Fears, phobias, and rituals. Oxford University Press; New York 1987.

 Dimsdale JE, Levenson J. What’s Next for Somatic Symptom Disorder? Am J Psychiatry 2013; 170: 13-1395.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)