Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = The use of physical therapy in the treatment of pain lumbar spine

Anna Plaskiewicz, Krystian Kałużny, Bartosz Kochański, Ola Płoszaj, Ewelina Lulińska-Kuklik, Magdalena Weber-Rajek, Walery Zukow

Abstract


Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Kochański Bartosz, Płoszaj Ola, Lulińska-Kuklik Ewelina, Weber-Rajek Magdalena, Zukow Walery. Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = The use of physical therapy in the treatment of pain lumbar spine. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):11-20. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17290

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A11-20

 

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17290

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.02.2015. Revised 27.03.2015. Accepted: 15.04.2015.

 

Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

 

The use of physical therapy in the treatment of pain lumbar spine

 

Anna Plaskiewicz1, Krystian Kałużny1, Bartosz Kochański1, Ola Płoszaj2, Ewelina Lulińska-Kuklik2, Magdalena Weber-Rajek3, Walery Zukow4

 

1) Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2) Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz

3) Katedra Fizjoterapii, Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4) Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

 

Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią jeden z największych problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa. W leczeniu zachowawczym dolegliwości bólowych kręgosłupa stosuje się wiele form i specjalistycznych metod terapii. Jedną z nich jest fizykoterapia. W pracy zaprezentowano zastosowanie oraz rolę fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Przedstawiono wybrane formy leczenia fizykalnego tj. termoterapia, elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia oraz ultradźwięki. Opisano działanie poszczególnych bodźców na organizm oraz zwrócono uwagę na wskazania i przeciwwskazania do leczenia fizykalnego.

 

Słowa kluczowe: dolegliwości bólowe kręgosłupa, leczenie zachowawcze, fizykoterapia.

 

Abstract

 

Back pain is one of the major health problems of modern society. The conservative treatment of back pain used many forms and specialized treatments. One of them is physical therapy. The paper presents the application and the role of physical therapy in the treatment of pain in the lumbar spine. The authors present the selected forms of physical treatment, ie. Thermotherapy, electrotherapy, magnetic, laser and ultrasound. This paper describes the effect of various stimuli on the body, and drew attention to the indications and contraindications for physical therapy.

 

Keywords: back pain, conservative treatment, physical therapy.


Keywords


dolegliwości bólowe kręgosłupa, leczenie zachowawcze, fizykoterapia, back pain, conservative treatment, physical therapy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Sienkiewicz D., Kułąk W., Gościk E., Okurowska-Zawada B., Paszko-Patej G. Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym – kolejne wyzwania współczesnej medycyny. Neurologia Dziecięca 2011;20,41:129-133.

Drozda K., Lewandowski J. Epidemiologia bólów kręgosłupa wśród młodzieży szkół średnich Poznania. Fizjoterapia Polska 2011;1(4):31-40.

Lisiński P., Samborski W. Bóle kręgosłupa lędźwiowego w grupie zawodowej fizjoterapeutów. Balneologia Polska 2006;3:156-160.

Koszewski W. Bóle kręgosłupa i ich leczenie. Termedia, Poznań 2010.

Demczyszak I., Wrzosek Z., Dubis M., Milko D. Ocena przydatności leczenia sanatoryjnego u osób z chorobą dyskową kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Kwartalnik Ortopedyczny 2009;3:375-380.

Lisiński P., Jachowska A., Samborski W. Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Fizjoterapia Polska 2006;6(3):222-227.

Nitera-Kowalik A., Smyda A., Małkowska K., Mężyńska E., Szybalska B. Wykorzystanie metody McKenziego w kompleksowym usprawnianiu pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa w 21 WSzUR w Busku- Zdroju. Kwartalnik Ortopedyczny 2009;2:172-177.

Rąpała K. Zespoły bólowe kręgosłupa zagadnienia wybrane. PZWL. Warszawa 2004.

Lisiński P., Małgowska M.: Jakość życia a zespół bólowy kręgosłupa na tle przeciążeniowym. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2005;70(5):361-365.

Bogduk N., McGuirk B. Medical management of acute and chronic low back pain: an evidence-based approach. Elsevier, Amsterdam 2002.

Kwolek A., Korab D., Majka M. Rehabilitacja w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa - zasady postępowania. Post. Rehabil. 2004;18(3):27-31.

Ucieklak J., Sawicki G.: Bóle kręgosłupa jako problem cywilizacyjny. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2006;8,3:1133-1135.

Kochman D. Jakość życia. Analiza teoretyczna. Zdrow. Publiczne 2007;117:242-248.

Mika T., Kasprzak W. Fizykoterapia. PZWL, Warszawa 2006.

Łazowski J. Podstawy fizykoterapii. AWF, Wrocław 2002.

Bauer A., Wiecheć M. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Markmed Rehabilitacja S.C., Wrocław 2012.

Pisula-Lewandowska A. Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w praktyce fizjoterapeutycznej. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja 2010;2/10:54-57.

Barinow-Wojewódzki A. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych, PZWL, Warszawa 2013.

Sieroń A., Paska J. Fizykoterapia w praktyce cz. II, Elamed, Katowice 2014.

Kasprzak W.: Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wydawnictwo PZWL.

Goraj B., Kiwerski J., Zastosowanie promieniowania laserowego w wybranych jednostkach chorobowych.

Sieroń A., Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie, Alfa- Medica Press, Bielsko-Biała 2002.

StraburzyńskiG., Straburzyńska- Lupa A., Fizjoterapia z elementami klinicznymi, PZWL, Warszawa 2008.

Łukowicz M., Fizykoterapia: Val Robertson [et al.]; red. Wyd. 1 pol. [tł. z Val jęz.ang. Katarzyna Ciechanowska et al.]. Wrocław 2009.

Kiwerski J., Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)