Przegląd metody leczenia i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej = Review of the methods of treatment and the most common causes of open and closed amputations within areas upper extremity

Katarzyna Pietkun, Joanna Siminska, Joanna Stocka, Karol Ogurkowski, Wojciech Hagner, Krystyna Nowacka

Abstract


Pietkun Katarzyna, Siminska Joanna, Stocka Joanna, Ogurkowski Karol, Hagner Wojciech, Nowacka Krystyna. Przegląd metody leczenia  i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej = Review of the methods of treatment and the most common causes of open and closed amputations within areas upper extremity. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):311-324. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16770

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A311-324

https://pbn.nauka.gov.pl/works/554269

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16770

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.02.2015. Accepted: 12.03.2015.

 

PRZEGLĄD METODY LECZENIA I NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN AMPUTACJI OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

REVIEW OF THE METHODS OF TREATMENT AND THE MOST COMMON CAUSES OF OPEN AND CLOSED AMPUTATIONS WITHIN AREAS UPPER EXTREMITY

Pietkun Katarzyna, Siminska Joanna, Stocka Joanna, Ogurkowski Karol, Hagner Wojciech, Nowacka Krystyna

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Streszczenie

W obecnych czasach obrażenia w obrębie rąk są dość często spotykanymi urazami w obrębie ciała. Często przyczynami amputacji są urazy powstałe podczas obsługi maszyn  zarówno maszyn rolniczych jak i maszyn w przemyśle rzemieślniczym. Każda amputacja jest zabiegiem odjęcia części kończyny lub jej całej. Nieważne jak dobrze będzie  dobrana proteza i długość uformowanego kikuta prawdziwej ręki nic nie zastąpi. Amputacje wiążą się nie tylko z utratą części własnego ciała, ale również z dużą zmianą postawy psychicznej.

Słowa kluczowe: amputacja, przyczyny amputacji, powikłania po amputacji, amputacja zamknięta, amputacja otwarta.

 

Abstract

 

At the present time the damage within the hands are quite often common injuries within the body. Often the causes of amputation injuries are caused when handling machines both agricultural machinery and machinery in the craft. Each amputation is to become part of a limb or the entire. No matter how well chosen and the length of the prosthesis will be molded a genuine die-hand there is no substitute. Amputations are not only with the loss of parts of his own body, but also with a large change in mental attitude.

Keywords: amputation, the causes of amputation, complications after amputation, closed amputation, open amputation.


Keywords


amputacja, przyczyny amputacji, powikłania po amputacji, amputacja zamknięta, amputacja otwarta, amputation, the causes of amputation, complications after amputation, closed amputation, open amputation.

Full Text:

PDF

References


Alusio F.V., Christensen C.P., Urbaniak J.R., Ortopedia, Wrocław 2000.

Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Warszawa 2010.

Degi W., Ortopedia i rehabilitacjia, Warszawa 2008.

Dziak A., Amputacje i protezowanie, Warszawa 1985.

Garrison S.J., Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej, Warszawa 1997.

Gaździk T., Ortopedaia i traumatologia, Warszawa 2009.

Ignasiak Z., Anatomia układu ruchu, Wrocław 2007.

Kwolek A., Rehabilitacja medyczna, Wrocław 2003.

Szawłowski K., Rehabilitacja, Gdańsk 1998.

Trybus M. Ciężkie urazy rąk – przyczyny i skutki. Przegląd Lekarski 2008/65/1

Tylman D., Dziak A., Traumatologia narządu ruchu, Warszawa 2013.

http://www.amputowani.pl/konczyna-gorna/proteza.html, data dostępu 17.06.2014

http://www.anatomia.net.pl/przednie_miesnie_ramienia.html, data dostępu 17.06.2014

http://www.anatomia24.pl/kosci-przedramienia.htm, data dostępu 17.06.2014

http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/miesnie-reki/2985, data dostępu 17.06.2014

http://www.medme.pl/czlowiek3d/kosc-ramienna,26.html, data dostępu 17.06.2014

http://menstream.pl/forma/baza-cwiczen/miesnie/miesnie-przedramienia.html, data dostępu 17.06.2014

http://ortopartner.pl/amputacja-i-rehabilitacja,32,pl.html, data dostępu 17.06.2014

http://www.pomorskirehabilitant.pl/rehabilitacjapoamputacjach.htm, data dostępu 17.06.2014

http://rehabilitacja.wieszjak.polki.pl/rehabilitacja-konczyny-dolnej/259449,Rehabilitacja-po-amputacji-konczyny-dolnej.html, data dostępu 17.06.2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)