Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku = A boy with lip and alveolar bone cleft with late diagnosis of hiperdontia - case report

Piotr Osica, Anna Janas, Karolina Janeczek

Abstract


Osica Piotr, Janas Anna, Janeczek Karolina. Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku = A boy with lip and alveolar bone cleft with late diagnosis of hiperdontia - case report. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):135-142. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16691

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A135-142

https://pbn.nauka.gov.pl/works/553745

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16691

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.03.2015. Accepted: 27.03.2015.

 

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku

 

A boy with lip and alveolar bone cleft with late diagnosis of hiperdontia - case report

 

Piotr Osica1, Anna Janas2, Karolina Janeczek1

 

1 Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas

2 Zakład Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

 

 

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Piotr Osica

Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

92 – 213 Łódź, ul. Pomorska 251

pioosica@interia.pl

 

Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503-01

 

Streszczenie

 

W pracy przedstawiono przypadek 12 letniego chłopca z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późną zdiagnozowaną hiperdoncją.

 

Słowa kluczowe: hiperdoncja, rozszczep wargi, leczenie chirurgiczno-ortodontyczne.

 

 

 

Summary

 

The article describes a case of a 12 y.o boy with lip and alveolar bone cleft with late diagnosis of hiperdontia.

 

Keywords: hiperdontia, cleft lip, treatment chirurgic-orthodontic.


Keywords


hiperdoncja; rozszczep; leczenie chirurgiczno-ortodontyczne, hiperdontia, cleft lip, treatment chirurgic-orthodontic.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Zadurska M., Pietrzak- Bilińska B., Chądzyński P., Laskowska M., Kisłowska- Syryczyńska M., Szałwiński M.: Nadliczbowość zębów- na podstawie piśmiennictwa. Czas. Stomat., 2005,4, 265-272.

Górniak D., Jarczyńska I., Ziemba Z.: Nadliczbowość zębów – przegląd piśmiennictwa i opis 3 leczonych przypadków. Ortopedia Szczękowa i Ortodoncja, 2001, 1, 17-25.

Wysokińska- Miszczuk J., Kamińska K.: Rzadki przypadek zębów nadliczbowych. Czas. Stomat., 1988, 9,544-548.

Różyło- Kalinowska J. Tomografia komputerowa w praktyce stomatologicznej. TPS, 2007, 5, 57-60.

Janas A., Stelmach R., Białkowska-Głowacka J., Osica P. Zęby nadliczbowe zlokalizowane w okolicy zatrzymanych kłów dolnych oraz zębów przedtrzonowych w części zębodołowej żuchwy na podstawie materiału własnego. Journal of Health Sciences. 2014;4(11):49-60.

Osica P., Janas A., Stelmach R.: Zaburzenia zębowo-zgryzowe u 8 letniego chłopca. TPS, 2013, 6, 21-23.

Aizenbud D, Camasuvir S, Peled M: Congenitally missing teeth in Izraeli cleft population. Cleft Palate Craniofac J 2005, 42, 3, 314-315.

Paradowska A., Kawala B., Szeląg J., Szwedowska A.: Wady zębowe u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia. Czas. Stomat., 2009, 62, 4, 298-302.

Biedziak B., Kurzawski M., Zabel M.: Późne tworzenie zębów nadliczbowych-opis przypadków. Nowa Stomat., 2006,4,170-173.

Białkowska-Głowacka J., Grzesiak-Janas G., Foczpański J., Ratajek-Gruda M.: Rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce. Mag. Stom., 2002, 3, 34-35.

Janas A.: Nadliczbowe zęby środkowe (mezjodensy) przyczyną zaburzeń w prawidłowym wyrzynaniu zębów przyśrodkowych siecznych stałych w szczęce. Implantoprot., 2009, 1, 41-43.

Żochowska U., Masłowska A., Dunin- Wilczyńska I.: Postępowanie

diagnostyczne u pacjenta z hiperdoncją. For. Ortod., 2011,4, 198-203.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)