Metody oceny aktywności mięśnia poprzecznego brzucha stosowane w rehabilitacji = Methods of assessing the activity of the transversus abdominis muscle used in rehabilitation

Bartosz Kochański, Krystian Kałużny, Anna Plaskiewicz, Dorota Ratuszek-Sadowska, Wojciech Hagner, Walery Zukow

Abstract


Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Plaskiewicz Anna, Ratuszek‑Sadowska Dorota,Hagner Wojciech, Zukow Walery. Metody oceny aktywności mięśnia poprzecznego brzucha stosowane w rehabilitacji = Methods of assessing the activity of the transversus abdominis muscle used in rehabilitation. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):81-89. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16625

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A81-89

https://pbn.nauka.gov.pl/works/553238

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16625

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.02.2015. Accepted: 15.03.2015.

 

Metody oceny aktywności mięśnia poprzecznego brzucha stosowane w rehabilitacji

Methods of assessing the activity of the transversus abdominis muscle used in rehabilitation

 

Bartosz Kochański1, Krystian Kałużny1, Anna Plaskiewicz1, Dorota Ratuszek‑Sadowska2,Wojciech Hagner1, Walery Zukow3

 

1Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Katedra Neuropsychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

Streszczenie

 

Nowoczesny model funkcjonalny dzieli mięśnie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym na stabilizatory lokalne, stabilizatory globalne jednostawowe oraz stabilizatory globalne wielostawowe. Grupa mięśni lokalnych zapewnia stabilność kręgosłupa poprzez tzw. napięcie wyprzedzające (feedforward). Utworzona jest przez przeponę, m. poprzeczny brzucha (TrA), włókna głębokie m. wielodzielnego lędźwi, włókna tylne m. lędźwiowego oraz m. dna miednicy. Kluczową rolę w stabilizacji i odpowiedniej kontroli ruchu kręgosłupa odgrywa miesień poprzeczny brzucha. Ocena aktywności TrA jest bardzo ważnym elementem postępowania leczniczego, ponieważ może  pomóc w diagnozowaniu pacjentów oraz planowaniu terapii. W pracy przedstawiono wybrane metody oceny aktywności mięśnia poprzecznego brzucha stosowane w rehabilitacji.

 

Słowa kluczowe: miesień poprzeczny brzucha, TrA, stabilizatory lokalne, ocena aktywności.

 

Abstract

 

Modern functional model divides the muscles of the lumbar spine at the local stabilizers and global stabilizers. Local muscle group provides stability to the spine by feedforward tension. Local stabilizers consist of the diaphragm, the transverse abdominal muscle (TRA), the fibers deep Multifidus muscle, fiber back of the lumbar muscle and pelvic floor muscles. An important role in the stabilization and proper spinal motion control plays a transverse abdominal muscle. Assessment TRA activity is a very important part of treatment because it can help in the diagnosis of patients and treatment programming. The paper presents selected methods for assessing the activity of the transversus abdominis muscle used in rehabilitation.

 

Keywords: transverse abdominal muscle, TRA, local stabilizers, activity assessment.


Keywords


mięsień poprzeczny brzucha, TrA, stabilizatory lokalne, ocena aktywności, transverse abdominal muscle, TRA, local stabilizers, activity assessment.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Comerford M., Mottram S. Movement Dysfunction – Focus and Dynamic stability and Muscle Balance: Kinetic Control Movement Dysfunction Cource. Kinetic Control, Southampton 2000.

Hadała M. Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcjach ruchu. Zasady i strategie dynamicznej kontroli ruchu według nowoczesnego modelu Kinetic Control. „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2011; 6, s. 52–62.

Gniewek T., Hadała M.: Koncepcja Kinetic Control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narzadu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 6-7, 4-12.

Comerford M., Mottram S. Functional stability re-training: principles and strategies for managing mechanical dysfunction. Manual Therapy 2001; 6 (1), s. 3–14.

Comerford M., Mottram S. Movement and stability dysfunction – contemporary developments. Manual Therapy 2001; 6 (1), s. 15–26.

Comerford M., Mottram S. Kinetic Control: The Management of Uncontrolled Movement. Elsevier 2012.

Hodges P., Gandevia S. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. Journal of Physiology 2000; 522, s. 165–75.

Hodges P., Gandevia S. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. Journal of Physiology 2000; 522, s. 165–75.

Kochański B., Plaskiewicz A., Kałużny K., Klimkiewicz K., Smuczyński W., Żukow W.: Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. J. Health Sci. 2014 Vol. 4 nr 14 s. 101-108.

Richardson C., Hodges P.W., Hides J.: Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

Hides J., Miokovic T., Belavy D., Santon W., Richardson C.: Ultrasound imaging assesment of abdominal muscle function Turing drawing-in of the abdominal Wall: an intrarater reliability study. Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy 2007; 37.

Koppenhaver S., Hebert J., Fritz J., et al. Reliability of rehabilitive ultrasound imaging of the transverses abdominis and lumbar multifidus muscles. Archive of Physical Medicine Rehabilitation 2009; 90 (1), s. 87-94. ].

Richardson C.A., Snijders C.J., Hides J.A., Damen L., Pas M.S., Storm J: The raletion between the transverses abdominis muscles, sacroiliac joint mechanics and low back pain. Spine 2002, 27:399-405.

Hides J., Santon W., Freke M. et al.: MRI study of the size, symmetry and function of the trunk muscles among elite cricketers with and without low back pain. British Journal Sports Medicine 2008; 42 (10), s. 809-13.

Hides J., Jull G., Richardson C. Long-Term Effects of Specific

Stabilizing Exercises for First-Episode Low Back Pain. Spine 2001; 26 (11), s. 243–8.

Adamczyk W., Rżany M.: Możliwości zastosowania Stabilizera Pressure Biofeedback Unit w reedukacji nerwowo-mięśniowej. Rehabilitacja w Praktyce”, 2014;(1):27-29.

Hides J., Jull G., Richardson C.L A clinical palpation test to check the activation of the deep stabilising muscles of the spine. International Sports Medicine Journal 2000, 1: (4).

Lee D.: Obręcz biodrowa. Badanie i leczenie okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej. DB Publishing 2001.

Gniewek T., Gryckiewicz Sz., Hadała M.: Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej. Priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control? Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2013, 3, 4-12


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)