Multiagent modeling of emotions influence on physiological systems: new concept = Modelowanie wieloagentowe wpływu emocji na układy fizjologiczne: nowa koncepcja

Oleksandr Sokolov, Sebastian Meszyński, Piotr Weber, Dariusz Mikolajewski, Joanna Dreszer, Bibianna Bałaj, Sławomir Grzelak, Włodzisław Duch, Tomasz Komendziński

Abstract


Sokolov Oleksandr, Meszyński Sebastian, Weber Piotr, Mikołajewski Dariusz, Dreszer Joanna, Bałaj Bibianna, Grzelak Sławomir, Duch Włodzisław,  Komendziński Tomasz. Multiagent modeling of emotions influence on physiological systems: new concept = Modelowanie wieloagentowe wpływu emocji na układy fizjologiczne: nowa koncepcja. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1):221-240. ISSN 2391-8306. DOI:10.5281/zenodo.16252

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A221-240

https://pbn.nauka.gov.pl/works/548059

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16252

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.10.2014. Revised 18.01.2015. Accepted: 25.01.2015.

 

 

Multiagent modeling of emotions influence on physiological systems: new concept

 

Modelowanie wieloagentowe wpływu emocji na układy fizjologiczne: nowa koncepcja

 

Oleksandr Sokolov1, Sebastian Meszyński1, Piotr Weber2,3, Dariusz Mikołajewski4,1,3, Joanna Dreszer5, 3, Bibianna Bałaj5, 3, Sławomir Grzelak6, Włodzisław Duch1, 3, Tomasz Komendziński5, 3

 

1 Department of Informatics, Nicolaus Copernicus University, Grudziądzka 5, Toruń, Poland

2 Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland

3 Neurocognitive Laboratory, Centre for Modern Interdisciplinary Technologies, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

4 Institute of Mechanics and Applied Computer Science, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

5 Faculty of Humanities, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

6 Faculty of Physics, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

 

Address for correspondence:

Prof. dr hab. Oleksandr Sokolov

Department of Informatics

Nicolaus Copernicus University

Grudziądzka 5

86-100 Toruń

Poland

e-mail: osokolov@is.umk.pl

 

Abstract

 

Background: Human physiological system belongs to the most complex systems which elements has been described in detail using different mathematical models. Due to  high complexity of elements, the design of whole physiological system depends on the goal of investigations. We would like to concentrate our efforts on emotions influence to physiological systems. That allows to create the model with specific properties that are important to such investigations.

Objectives: Primary aim of the study was to assess correlations – statistical relationships between emotional states and physiological parameters.  Secondary aim of this  work was an attempt to describe the physiological processes of subsystems - cardiac, respiratory, glucose-insulin system and their integration into a single information environment for the purpose of analysis, modeling, prediction and real-time control for a variety of diagnostic and analysis of  emotional states.

Material and methods: The investigated group consisted of 30 healthy people aged 21 years. In this study multilevel multiagent system is involved in investigation of emotion states modeling.

Results: The findings show how relatively simple breathing sensor can be useful both in recording of breath in patients with disorders of consciousness, and also to record the breath in anticipation of certain stimuli in psychological experiments.

Conclusions: Proposed concept can constitute another breakthrough in reliable modeling of human physiologic processes. It introduces multi-agent approach into computational analysis of cardiovascular, respiratory, glucose-insulin system, and provides their integration into a single information environment with coherent information flow and behavior.

 

Key words: cardiocascular system, respiratory system, insulin, emotions, computer simulation.

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie: Układ fizjologiczny człowieka należy do najbardziej złożonych systemów, a jego poszczególne elementy zostały szczegółowo opisane za pomocą modeli matematycznych. Z powodu ich dużej złożoności projektowanie większych systemów jest uzależnione od celu badania. Nasze wysiłki chcemy skoncentrować na wpływie emocji na systemy fizjologiczne.

Cel: Celem podstawowym badania była ocena korelacji – powiązań statystycznych – między stanami emocjonalnymi a parametrami fizjologicznymi. Celem wtórnym badania była próba opisu procesów fizjologicznych za pomocą podsystemów: krążenia, oddechowego i wydzielania insuliny, jak również ich integracji w jedno środowisko informacyjne przydatne do analizy, modelowania, predykcji oraz kontroli w czasie rzeczywistym stanów emocjonalnych w celach diagnostycznych i naukowo-badawczych.

Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 30 zdrowych osób w wieku 21 lat. W badaniu wielopoziomowy system wieloagentowy wykorzystano do śledzenia stanów emocjonalnych człowieka.

Wyniki: Wyniki badania pokazują, jak stosunkowo prosty czujnik oddechu może być użyteczny zarówno do rejestrowania oddechu u pacjentów z zaburzeniami świadomości, jak również rejestracji oddechu w celu predykcji konkretnego bodźca w eksperymentach psychologicznych.

Wnioski: Proponowana koncepcja może stanowić kolejny postęp w wiarygodnym modelowaniu procesów fizjologicznych człowieka. Wprowadza ona modelowanie wieloagentowe do obliczeniowej analizy układów: sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz ‘glukoza-insulina’ oraz zapewnia ich integrację w jednolite środowisko informacyjne ze spójnym przepływam informacji oraz zachowaniem.

 

Słowa kluczowe: układ sercowo-naczyniowy, układ oddechowy, insulina, emocje, symulacja komputerowa.


Keywords


cardiocascular system, respiratory system, insulin, emotions, computer simulation

Full Text:

PDF

References


Keener J, Sneyd J: Mathematical Physiology. Springer, 1998.

Hummod, The University of Missippi Medical Center www.hummod.org – access 12.10.2014

Pneuma, University of Sourth California http://bmsr.usc.edu/software/pneuma – access 12.10.2014

Wooldridge M: An Introduction to Multiagent Systems. John Wiley&Sons, 2002.

Amigoni F, Gatti N, Somalvico M: A multiagent interaction paradigm for physiological process control. In: Proceedings of the First International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, Part 1, Bologna, Italy (2002) 215–216.

Woodworth RS: Experimental psychology. New York: Holt, 1936.

Simola J, Torniainen J, Moisala M, Kivikangas M, Krause CM: Eye movement related brain responses to emotional scenes during free viewing. Frontiers in Systems Neuroscience, 2013, 7. doi:10.3389/fnsys.2013.00041.

Villarejo MV, Zapirain BG, Zorrilla AM: A Stress Sensor Based on Galvanic Skin Response (GSR) Controlled by ZigBee. Sensors, 2012, 12, 12, 6075–6101.

Raudonis V, Dervinis G, Vilkauskas A, Paulauskaite-Taraseviciene A, Kersulyte-Raudone G: Evaluation of Human Emotion from Eye Motions. Evaluation, 2013, 4, 8. http://www.thesai.org/Downloads/Volume4No8/Paper_12-Evaluation_of_Human_Emotion_from_Eye_Motions.pdf - access 12.10.2014.

de Melo CM, Kenny P, Gratch J: Real-time expression of affect through respiration. Computer Animation and Virtual Worlds, 2010, n/a-n/a, doi: 10.1002/cav.349.

Shi Y, Nguyen MH, Blitz P, French B, Fisk S, De la Torre F et al.: Personalized stress detection from physiological measurements. Proceedings of the International Symposium on Quality of Life Technology, 2010, pp. 28–29.

Woelke AL, von Eichborn J, Murgueitio MS, Worth CL, Castiglione F, Preissner R: Development of immune-specific interaction potentials and their application in the multi-agent-system Vaccimm. PloS One, 2011, 6, 8, e23257.

Barat A, Crane M, Ruskin HJ: Quantitative multi-agent models for simulationg protein release from PLGA bioerodible nano- and microspheres. J Pharm Biomed Anal, 2008, 48, 2, 361-368.

Guo Z, Sloot PM, Tay JC: A hybrid agent-based approach for modeling microbiological systems. J Theor Biol., 2008, 255, 2, 163-175.

Iantovics BL: A Novel Mobile Agent Architecture. Proceedings of the 4th In- ternational Conference on Theory and Application of Mathematics and Informatics, Albac county, Acta Universitatis Apulensis, 2006, 11, 295–306.

Iantovics BL: Cooperative Medical Diagnosis Systems. Proceedings of the International Conference Interdisciplinarity in Engineering, Tg. Mures, 2005, 669–674.

Iantovics BL: A Novel Diagnosis System Specialized in Difficult Medical Diagnosis Problems Solving. Emergent Proprieties in Natural and Artificial Systems, Un- derstanding Complex Systems, Springer-Verlag, Heidelberg, 2006, 187–197.

Unland R: A Holonic Multi-Agent System for Robust, Flexible, and Reliable Medical Diagnosis. In: R. Meersman, Z. Tari (Eds.): OTMWorkshops 2003, Springer- Verlag, LNCS, 2003, 2889, 1017–1030.

Huang J, Jennings NR, Fox J: An Agent-Based Approach to Health Care Management. International Journal of Applied Artificial Intelligence, 1995, 9, 4, 401–420.

Kirn S: Ubiquitous Healthcare: The OnkoNet Mobile Agents Architecture. In: M. Aksit, M. Mezini, R. Unland (Eds.): Proceedings of the 3rd International Confe- rence Netobjectdays. Objects, Components, Architectures, Services, and Applications for a Networked World (NODe 2002), Springer-Verlag, Germany, LNCS, 2003, 2591.

Vesnenko AI, Popov AA. Pronenko MI: Topo-Typology of the Structure of Full-Scaled Clinical Diagnoses in Modern Medical Information Systems and Technologies. Plenum Publishing Corporation Cybernetics and Systems Analysis, 2002, 38, 6.

Bielskis AA, Denisovas V, Drungilas D, Gricius G, Ramašauskas O: Modelling of intelligent multi-agent based E-Health care system for people with movement disabilities. Medicine Technology, 2008, 6, 86, 37-41.

Chakraborty S, Gupta S: Medical application using multi agent system - a literature survey. International Journal of Engineering Research and Applications, 2014, 4, 2, 528-546.

Cobelli C, Carson E: Introduction to Modeling in Physiology and Medicine. Academic Press, 2008.

Schumacher A: Linear and non-linear approaches to the analysis of R-R interval variability. Biol Res Nurs, 2004, 5, 3, 211-221.

Gratze G, Fortin J, Holler A, Grasenick K, Pfurtscheller G, Wach P, et al.: A software package for non-invasive, real-time beat-to-beat monitoring of stroke volume, blood pressure, total paripherial resistance and for assessment of autonomic control. Comput Biol Med, 1998, 28: 121-142.

Graham LA, Gray JC, Kenny RA: Comparison of provocative tests for unexplained syncope: isoprenaline and grycelyr trinitate for diagnosing vasovagal syncope. Eur Heart J, 2001, 22, 497-503.

Lanfranchi PA, Somers VK: Arterial baroreflex function and cardiovascular variability: interactions and implications. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 2002, 283: R815-R826.

Russell SJ, Norvig P: Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.), Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2003.

Dobosz K, Duch W: Understanding neurodynamical systems via Fuzzy Symbolic Dynamics. Neural Networks, 2010, 23, 4, 487–496.

Osiński G, Świerkocka-Miastkowska M, Dobosz K: Numerical simulations of respiratory rhythms and brain spirography in coma. In: Coma and Consciousness. Clinical, Societal and Ethical Implications. Satellite Symposium of the 13th Annual Meeting of the Association for the Scientific Studies of Consciousness, Berlin, Germany, 2009.

Marchewka A, Żurawski Ł, Jednoróg K, Grafowska A: The Nencki Affective Picture System (NAPS): Introduction to a novel, standardized, wide-range, high-quality, realistic picture database. Behav Res, 2013, 46, 596-610.

Mikołajewska E, Mikołajewski D: Neuroprostheses for increasing disabled patients' mobility and control. Adv Clin Exp Med, 2012, 21, 2, 263-272.

Mikołajewski E, Mikołajewski D: Exoskeletons in neurological diseases - current and potential future applications. Adv Clin Exp Med, 2011, 20, 2, 227–233.

Mikołajewska E, Mikołajewski D: E-learning in the education of people with disabilities. Adv Clin Exp Med, 2011, 20, 1: 103-109.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)