Ocena skuteczności metod fizykalnych w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet – przegląd badań = Evaluation of the efficacy of physical methods in the treatment of urinary incontinence in women - a review of research

Magdalena Weber-Rajek, Irena Bułatowicz, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek, Aleksander Goch, Walery Zukow

Abstract


Weber-Rajek Magdalena, Bułatowicz Irena, Radzimińska Agnieszka, Strojek Katarzyna, Goch Aleksander, Zukow Walery. Ocena skuteczności metod fizykalnych w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet – przegląd badań = Evaluation of the efficacy of physical methods in the treatment of urinary incontinence in women - a review of research. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):11-34. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16169

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A11-34

https://pbn.nauka.gov.pl/works/546917

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16169

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.02.2015. Accepted: 12.03.2015.

 

Ocena skuteczności metod fizykalnych w leczeniu nietrzymania moczu
u kobiet – przegląd badań

Evaluation of the efficacy of physical methods in the treatment of urinary incontinence in women - a review of research

 

Magdalena Weber-Rajek, Irena Bułatowicz, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek, Aleksander Goch, Walery Zukow

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra Fizjoterapii

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

 

dr n. o zdr. Magdalena Weber-Rajek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra Fizjoterapii

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

e-mail: magdawr69@gmail.com

 

Streszczenie

Nietrzymanie moczu definiujemy jako objaw niekontrolowanego wycieku moczu przez cewkę moczową. Schorzenie to stanowi obecnie duży problem zdrowotny
i społeczny. Fizjoterapia jest jedną z metod zachowawczego leczenia NTM. Artykuł zawiera przegląd  literatury dotyczącej metod fizykalnych stosowanych w leczeniu NTM w oparciu
o artykuły zamieszczone w bazie PubMed oraz Medline.

 

Summary

Urinary incontinence is defined as uncontrolled urine leakage through an urethra. This disease is a major health and social problem. Physiotherapy is one of the methods of conservative treatment of  urinary incontinence. The presented report contains a review of literature concerning physical methods in the treatment of urinary incontinence based of the articles included in PubMed and Medline.

 

Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, metody fizykalne, elektrostymulacja, stymulacja magnetyczna, biofeedback, terapia wibracyjna całego ciała.

 

Key words: urinary incontinence, physical methods, electrical stimulation, magnetic stimulation, biofeedback, whole body vibration.


Keywords


nietrzymanie moczu, metody fizykalne, elektrostymulacja, stymulacja magnetyczna, biofeedback, terapia wibracyjna całego ciała, urinary incontinence, physical methods, electrical stimulation, magnetic stimulation, biofeedback, whole body vibration.

Full Text:

PDF

References


Abrams P., Cardozo L., Fall M., Griffiths D., Rosier P., Ulmsten U., van Kerrebroeck P., Victor A., Wein A.: The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol. Urodyn., 2002, 21(2): 167-178.

National Collaborating Centre for Women's and Children's Health (UK), Urinary Incontinence The Management of Urinary Incontinence in Women, NICE Clinical Guidelines 2006, Nr 40.

Bø K., Talseth T., Holme I.: Single blind, randomised controlled trial of pelvic floor exercises, electrical stimulation, vaginal cones, and no treatment in management of genuine stress incontinence in women. BMJ., 1999; 318 (7182): 487-493.

Baxter C., Kim J.: Contrasting the percutanous nerve evaluation versus staged implantation in sacral neuromodulation. Curr Urol Rep. 2010, 11, 310-314.

Pisula-Lewandowska A.: Leczenie fizykoterapeutyczne u chorych z wysiłkowym nietrzymaniem. W: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. Tom 9. Wyd. Continuo, Wrocław 2006; 58-64.

Strupińska E.: Fizjoterapia nietrzymania moczu - nowoczesne metody fizykoterapii. Przegląd Urologiczny, 2007/2 (42); 59.

Bø K., Maanum M. Does vaginal electrical stimulation cause pelvic floor muscle contraction? A pilot study. Scand. J. Urol. Nephrol. Suppl., 1996; 179:39-45.

Siegel S.W., Richardson D.A., Miller K.L., Karram M.M., Blackwood N.B., Sand P.K., Staskin D.R., Tuttle J.P.: Pelvic floor electrical stimulation for the treatment of urge and mixed urinary incontinence in women. Urology., 1997; 50(6): 934-940.

Brubaker L., Benson J.T., Bent A., Clark A., Shott S.: Transvaginal electrical stimulation for female urinary incontinence. Am J Obstet Gynecol. 1997; 177(3):

-40.

Kralj B.: Conservative treatment of female stress urinary incontinence with functional electrical stimulation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol., 1999; 85(1): 53-56.

Galloway N.T., El-Galley R.E., Sand P.K., Appell R.A., Russell H.W., Carlan S.J.: Extracorporeal magnetic innervation therapy for stress urinary incontinence. Urology., 1999; 53(6): 1108-1111.

Fujishiro T., Enomoto H., Ugawa Y., Takahashi S., Ueno S., Kitamura T.: Magnetic stimulation of the sacral roots for the treatment of stress incontinence: an investigational study and placebo controlled trial. Urol., 2000; 164(4): 1277-1279.

Sung M.S, Hong J.Y., Choi Y.H., Baik S.H., Yoon H.: FES-biofeedback versus intensive pelvic floor muscle exercise for the prevention and treatment of genuine stress incontinence. J Korean Med Sci., 2000; 15(3): 303-308.

Spruijt J., Vierhout M., Verstraeten R., Janssens J., Burger C.: Vaginal electrical stimulation of the pelvic floor: a randomized feasibility study in urinary incontinent elderly women. Acta Obstet Gynecol Scand., 2003; 82(11): 1043-1048.

Unsal A., Saglam R., Cimentepe E.: Extracorporeal magnetic stimulation for the treatment of stress and urge incontinence in women – results of 1-year follow-up. Scand J Urol Nephrol., 2003; 37 (5): 424-428.

Barroso JC, Ramos JG, Martins-Costa S at al. Transvaginal electrical stimulation in the treatment of urinary incontinence. BJU Int., 2004; 93(3): 319-323.

Herrmann V., Potrick B.A., Palma P.C., Zanettini C.L., Marques A., Netto Júnior N.R.: Transvaginal electrical stimulation of the pelvic floor in the treatment of stress urinary incontinence: clinical and ultrasonographic assessment. Rev Assoc Med Bras., 2003; 49(4): 401-405.

Parkkinen A., Karjalainen E., Vartiainen M., Penttinen J.: Physiotherapy for female stress urinary incontinence: individual therapy at the outpatient clinic versus home-based pelvic floor training: a 5-year follow-up study. Neurourol Urodyn., 2004; 23(7): 643-648.

Seo J.T., Yoon H., Kim Y.H.: A randomized prospective study comparing new vaginal cone and FES-Biofeedback. Yonsei Med J., 2004; 45(5): 879-884.

Wang A.C., Wang Y.Y., Chen M.C. Single-blind, randomized trial of pelvic floor muscle training, biofeedback-assisted pelvic floor muscle training, and electrical stimulation in the management of overactive bladder.: Urology, 2004; 63(1):61-66.

Yokoyama T., Fujita O., Nishiguchi J., Nozaki K., Nose H., Inoue M., Ozawa H., Kumon H.: Extracorporeal magnetic innervation treatment for urinary incontinence. Int J Urol., 2004; 11(8): 602-606.

Almeida F.G., Bruschini H., Srougi M.: Urodynamic and clinical evaluation of 91 female patients with urinary incontinence treated with perineal magnetic stimulation: 1-year followup. Urol., 2004; 171(4): 1571-1574.

Amaro J.L., Gameiro M.O., Padovani C.R.: Effect of intravaginal electrical stimulation on pelvic floor muscle strength. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct., 2005; 16(5): 355-358.

But I., Faganelj M., Sostaric A.: Functional magnetic stimulation for mixed urinary incontinence. J. Urol.; 173(5): 1644-1646.

Bölükbaş N., Vural M., Karan A., Yalçin O., Yalçin O., Eskiyurt N.: Effectiveness of functional magnetic versus electrical stimulation in women with urinary incontinence. Eura Medicophys., 2005; 41(4): 297-301.

Dannecker C., Wolf V., Raab R., Hepp H., Anthuber C.: EMG-biofeedback assisted pelvic floor muscle training is an effective therapy of stress urinary or mixed incontinence: a 7-year experience with 390 patients. Arch. Gynecol. Obstet., 2005; 273: 93-97.

Wang A.C., Chih S.Y., Chen M.C.: Comparison of electric stimulation and oxybutynin chloride in management of overactive bladder with special reference to urinary urgency: a randomized placebo-controlled trial. Urology, 2006; 68(5): 999-1004.

Voorham-van der Zalm P.J., Pelger R.C., Stiggelbout A.M.: Effects of magnetic stimulation in the treatment of pelvic floor dysfunction. BJU Int., 2006; 97(5):

-1038.

Manganotti P., Zaina F., Vedovi E., Pistoia L., Rubilotta E., D'Amico A., Falso M.: Repetitive magnetic stimulation of the sacral roots for the treatment of stress incontinence: a brief report. Eura Medicophys., 2007; 43(3): 339-344.

Sønksen J., Ohl D., Bonde B., Laessøe L., McGuire E.J.: Transcutaneous mechanical nerve stimulation using perineal vibration: a novel method for the treatment of female stress urinary incontinence. J Urol., 2007; 178: 2025-2028.

Castro R.A, Arruda R.M., Zanetti M.R., Santos P.D, Sartori M.G., Girão M.J.: Single-blind, randomized, controlled trial of pelvic floor muscle training, electrical stimulation, vaginal cones, and no active treatment in the management of stress urinary incontinence. Clinics (Sao Paulo)., 2008; 63(4): 465-472.

Hoşcan M.B, Dilmen C., Perk H. I., Soyupek S., Armağan A., Tükel O., Ekinci M.: Extracorporeal magnetic innervation for the treatment of stress urinary incontinence: results of two-year follow-up. Urol Int., 2008; 81(2):167-172.

Santos P.F., Oliveira E., Zanetti M.R., Arruda R.M., Sartori M.G., Girão M.J., Castro R.A.: Electrical stimulation of the pelvic floor versus vaginal cone therapy for the treatment of stress urinary incontinence. Rev Bras Ginecol Obstet., 2009; 31(9):

-52.

Gilling P.J., Wilson L.C., Westenberg A.M., McAllister W.J., Kennett K.M., Frampton C.M., Bell D.F., Wrigley P.M., Fraundorfer M.R.: A double-blind randomized controlled trial of electromagnetic stimulation of the pelvic floor vs sham therapy in the treatment of women with stress urinary incontinence. BJU Int., 2009; 103(10): 1386-1390.

Ismail S.I, Forward G., Bastin L., Wareham K., Emery S.J., Lucas M.: Extracorporeal magnetic energy stimulation of pelvic floor muscles for urodynamic stress incontinence of urine in women. J Obstet Gynaecol., 2009; 29(1): 35-39.

Franzén K., Johansson J.E., Lauridsen I., Canelid J., Heiwall B., Nilsson K.: Electrical stimulation compared with tolterodine for treatment of urge/urge incontinence amongst women--a randomized controlled trial. Int Urogynecol J., 2010; 21(12):

-1524.

Finazzi-Agrò E., Petta F., Sciobica F., Pasqualetti P., Musco S., Bove P.: Percutaneous tibial nerve stimulation effects on detrusor overactivity incontinence are not due to a placebo effect: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. J Urol., 2010; 184(5): 2001-2006.

Schreiner L., dos Santos T.G., Knorst M.R., da Silva Filho I.G.: Randomized trial of transcutaneous tibial nerve stimulation to treat urge urinary incontinence in older women. Int Urogynecol J. 2010; 21(9): 1065-1070.

Alves P., Nunes F., Guirro E.: Comparison between two different neuromuscular electrical stimulation protocols for the treatment of female stress urinary incontinence: a randomized controlled trial. Rev. Bras. Fisioter., 2011; 15: 393-398.

Huebner M., Riegel K., Hinninghofen H., Wallwiener D., Tunn R., Reisenauer C.: Pelvic floor muscle training for stress urinary incontinence: A randomized, controlled trial comparing different conservative therapies. Physiother Res Int., 2011; 16(3):

-40.

Wallis M.C, Davies E.A., Thalib L., Griffiths S.: Pelvic static magnetic stimulation to control urinary incontinence in older women: a randomized controlled trial.: Clin Med Res., 2012; 10(1):7-14.

Pereira V.S., Bonioti L., Correia G.N., Driusso P.: Effects of surface electrical stimulation in older women with stress urinary incontinence: a randomized controlled pilot study. Actas Urol Esp., 2012; 36(8): 491-496.

Onal M., Gungor Ugurlucan F., Yalcin O. The effects of posterior tibial nerve stimulation on refractory overactive bladder syndrome and bladder circulation. Arch Gynecol Obstet. 2012;286(6):1453-7.

Gungor Ugurlucan F., Onal M., Aslan E., Ayyildiz Erkan H., Kizilkaya Beji N., Yalcin O.: Comparison of the effects of electrical stimulation and posterior tibial nerve stimulation in the treatment of overactive bladder syndrome. Gynecol Obstet Invest., 2013; 75(1): 46-52.

Terlikowski R., Dobrzycka B., Kinalski M., Kuryliszyn-Moskal A., Terlikowski S.J.: Transvaginal electrical stimulation with surface-EMG biofeedback in managing stress urinary incontinence in women of premenopausal age: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Int Urogynecol J., 2013; 24(10):1631-1638.

Hirakawa T., Suzuki S., Kato K., Gotoh M., Yoshikawa Y.: Randomized controlled trial of pelvic floor muscle training with or without biofeedback for urinary incontinence. Int Urogynecol J., 2013; 24(8):1347-1354.

Chêne G., Mansoor A., Jacquetin B., Mellier G., Douvier S., Sergent F. i wsp. Female urinary incontinence and intravaginal electrical stimulation: an observation study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Sep;170(1):275-80.

Yamanishi T., Homma Y., Nishizawa O., Yasuda K., Yokoyama O.: Multicenter, randomized, sham-controlled study on the efficacy of magnetic stimulation for women with urgency urinary incontinence. Int J Urol., 2014; 21(4): 395-400.

Correia G.N., Pereira V.S., Hirakawa H.S., Driusso P.: Effects of surface and intravaginal electrical stimulation in the treatment of women with stress urinary incontinence: randomized controlled trial. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2014; 173:113-118.

Fürst M.C., Mendonca R.R., Rodrigues A.O., Matos L.L., Pompeo A.C., Bezerra C.A. Long-term results of a clinical trial isolated vaginal stimulation with combi net treatment for women with stress incontinence. Einstein (Sao Paulo). 2014;12(2):

-74.

Souto S.C., Reis L.O., Palma T., Palma P., Denardi F. Prospective and randomized comprasion of electric al stimulation of posterior tibia nerve versus oxybutynin versus their combination for treatment of women with overactive bladder syndrome. World J Urol. 2014 Feb; 32(1):179-84.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)