Quality in SportVol 2, No 4 (2016)

Spis treści i wykaz recenzentów w 2016 roku

Andżelika Dzięgiel
Satisfaction survey of basketball fans at the example of the club Twarde Pierniki

Marian Fiedor
Preferowane i rzeczywiste zachowania przywódcze trenerów spostrzegane przez sportowców w procesie szkolenia

Tomasz Seweryniak, Agnieszka Nowak, Aneta Stosik
Selected elements of motivational impact on sport performance in professional volleyball teams

Marek Owsianny
Student-sportowiec w amerykańskim modelu sportu - charakterystyka sportu uniwersyteckiego w USA

Aneta Stoski, Aleksandra Leśniewska
Ku koopetycji w sporcie. Wyzwania dla rynku o wysokiej konkurencji 

Wymogi redaktorskie

Procedura wydawnicza i oświadczenie autora

Arkusze recenzji

Full Issue

View or download the full issue 00 Spis treści i recenzenci 2016 (Polski) 01 Dziegiel Basketball survey 02 FIEDOR Zachowania przywódcze (Polski) 03 Seweryniak MOTIVATIONAL IMPAC 04 Owsianny STUDENT-SPORT. W USA (Polski) 05 Stosik Lesniewska KOOPETYCJA (Polski) Wymogi redakcyjne (Polski) Proc. wydaw. i oświadcz. autora (Polski) Arkusze recenzji (Polski) Bez nazwy ()

Table of Contents

Articles

Redakcja Quality in Sport
1-6
Andżelika Dzięgiel
7-19
Marian Fiedor
20-40
Tomasz Seweryniak, Agnieszka Nowak, Aneta Stosik
41-53
Marek Owsianny
54-66
Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska
67-75
Redakcja Quality in Sport
Redakcja Quality in Sport
Redakcja Quality in Sport